من مدت سه ماه هست که از کلسیترا استفاده می کنم، آیا کلسیترا باعث رسوب در عروق نمی شود؟

در صورت مصرف مکمل کلسیم بیشتر از میزان توصیه شده و بویژه اگر در پایان شب مصرف شود در بلند مدت ممکن است شاهد رسوب کلسیم در عروق و بافتها شویم. مکمل کلسیترا با داشتن منیزیم در کنار کلسیم از رسوب کلسیم جلوگیری می‌کند.

سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ - بازگشت
Like2