سلام؛ میخواستم بدونم بهترین زمان مصرف مکمل کلسیم چه موقعی از شبانه روز هست؟

بهتر است مکمل کلسیم در ظهر و غروب مصرف شود. از مصرف مکمل کلسیم در شب بویژه در انتهاب شب اجتناب کنید.

سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ - بازگشت
Like4