چند سالی است ویتامین د3 به صورت ماهانه مصرف میکنم آیا اولترادی شما مناسب است که جایگزین شود؟

سلام به شما همراه گرامی

براساس شواهد علمی معتبر مصرف ویتامین دی بصورت روزانه اثربخشی بهتری دارد و پیشنهاد ما به شما این است که مصرف روزانه هزار واحد ویتامین دی را جایگزین مصرف مگادوز ماهانه و یا شش ماهه نمایید.

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - بازگشت
Like2