سلام
آیا مصرف قرص آهن با زینک تداخل داره؟

سلام خدمت شما دوست عزیز،

در مطالعه ایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده بررسی شد و اثرات مکمل‌های آهن و روی را بر وضعیت آهن و روی ارزیابی شد. بر اساس این بررسی، به نظر نمی رسد که مکمل روی به تنهایی اثر منفی بالینی مهمی بر وضعیت آهن داشته باشد.

با این حال، هنگامی که قرص زینک همراه با آهن داده می شود، شاخص های آهن به اندازه زمانی که آهن به تنهایی تجویز می شود، بهبود نمی یابد. در بیشتر مطالعات، مکمل آهن بر وضعیت بیوشیمیایی روی تأثیری نداشت، اما داده‌ها در مورد پیامدهای عوارض واضح نیستند. اگرچه برخی کارآزمایی‌ها نشان داده‌اند که مکمل‌های آهن و روی با هم تأثیر کمتری بر پیامدهای بیوشیمیایی یا عملکردی نسبت به مکمل‌سازی با هر یک از مواد معدنی به تنهایی دارد، اما شواهد قوی برای جلوگیری از مصرف مکمل‌های جدا از هم وجود ندارد. برنامه های مکمل که آهن و روی را با هم تامین می کنند، راهی کارآمد برای تامین هر دو ریزمغذی هستند، مشروط بر اینکه مزایای مکمل های فردی از بین نرود. قبل از ایجاد سیاست های بهداشتی در مورد برنامه های مکمل، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. چندین مطالعه نشان داد که غلظت بالای آهن می تواند بر جذب روی در بزرگسالان تأثیر منفی بگذارد، زمانی که این مواد معدنی به صورت محلول داده شوند. با این حال، زمانی که آهن و روی در یک وعده غذایی داده می شود، این اثر مشاهده نمی شود.

جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - بازگشت
Like2