گفتگویی تخصصی در مورد کلسیم و انواع مکمل های آنکلسیم و انواع مکمل های آن

  • عملکرد کلسیم در بدن چیست؟

  • آیا کلسیم کافی از‌طریق منابع غذایی قابل دریافت است؟

  • بهترین نوع مکمل کلسیم کدام است؟

 

 

 

برای یافتن پاسخ سوالات فوق، صحبتهای خانم دکتر رازقی (متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و خانم دکتر تابش (مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و فیزیولوژیست ورزشی) در خصوص کلسیم را ببینید.

 

 

 

 

 مطالب دیگر در مورد کلسیم و مکمل های آن را از طریق لینک های زیر بخوانید:

 

verification