پیریدوکسین

پیریدوکسال فسفات شکل فعال متابولیکی ویتامین B6 است که به عنوان یک کوآنزیم برای بسیاری از آنزیم‌ها در تمام واکنش‌های متابولیسم اسیدهای آمینه است. این ویتامین به منظور بیوسنتز نوروترانسمیترهای سروتونین، اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و گاما آمینوبوتیریک اسید، هیستامین ترشحی معده و وازودیلاتور و همچنین پیش سازهای پورفیرین هم مورد نیاز است. علاوه بر این ویتامین B6 برای تبدیل تریپتوفان به نیاسین، رهاسازی گلوکز از گلیکوژن، بیوسنتز اسفنگولیپیدها در غشای میلینی سلولهای عصبی و تعدیل و تنظیم گیرنده‌های هورمون استروئید نیز لازم است.

منابع 

این ویتامین در مواد غذایی زیادی وجود دارد. بیشترین مقدار آن در گوشت‌ها، فرآورده‌های غلات کامل (به ویژه گندم) سبزیجات و مغزها یافت می‌شود.

کمبود 

فقدان ویتامین B6 در نتیجه تولید ناکافی پیریدوکسال فسفات منجر به اختلالات متابولیک می‌شود. تظاهر بالینی این مشکل، تغییرات پوستی و عصبی مانند ضعف، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، کیلوز، التهاب زبان، التهاب حفره دهان و اختلال ایمنی سلولی است.

دریافت مرجع رژیمی (DRI)

0.1-2 میلی‌گرم در روز، برحسب سن و جنس

 

 
verification