کروم عملکرد انسولین را تقویت می‌کند و بنابراین روی متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و پروتئین تاثیر می‌گذارد. کروم ممکن است تاثیرات مفیدی برسطح تری‌گلیسیرید سرم داشته باشد. مکمل های غذایی با کروم همانند روی، احتمالاً در تنظیم بیان ژن نقش دارد.

منابع غذایی و دریافت 

مخمر آبجو، صدف، جگر و سیب‌زمینی مقادیر زیادی کروم دارند؛ غذاهای سبوس نیز غلظت‌های متوسطی از کروم دارند. محصولات لبنی، میوه‌ها و سبزی‌ها مقادیر کمی کروم دارند.

کمبود 

کمبود کروم منجر به مقاومت نسبت به انسولین و بروز برخی از اختلالات لیپیدی می‌شود که با مکمل کروم بهبود می‌یابند. برخی مطالعات اپیدمیوژیک سطوح پایین بافتی کروم را در بیماران دیابتی نشان می‌دهند.

دریافت مرجع رژیمی

مقدار دریافت کافی توصیه شده کروم برای مردان 9 ساله و بالاتر 25 تا 35 میکروگرم در روز و برای زنان در همان سنین 21 تا 25 میکروگرم در روز است . برای کودکان 1 تا 8 ساله بر حسب سن، مقدار 11 تا 15 میکروگرم در روز تعیین شده است.

 

 

 

verification