کنترل افسردگی و بد خلقی دوران قاعدگی

اکثر خانمها در روزهایی از ماه کسل و بی حوصله می شوند که خود باعث بدخلقی و افسردگی کوتاه مدت می گردد همه این تغییرات در زنان به دلیل ماهیت دوره‌ای عملکرد دستگاه تناسلی زنان، جزء طبیعی زندگی آنهاست و این عملکرد همراه با خود تظاهرات فیزیکی و روانی دارد. سندرم پیش قاعدگی یا اختصار PMS می نامند 

در این پادکست به شناخت علائم سندرم پیش قاعدگی و راهکارهایی برای کنترل و پیشگیری از آن پرداخته شده است.


1400-08-30 - بازگشت
Like1